Wildtrade
Wildtrade

           🦌WildTrade🦌 คอร์สเรียนออนไลน์ที่สอนให้ผู้เรียนสามารถเข้า Order ต้นเทรนด์หลักอย่างถูกต้องและแม่นยำ ผ่านเนื้อหาเจาะลึกเคล็ดลับต่าง ๆ ที่มอบให้แก่สมาชิกทุกท่าน ตั้งแต่หลักการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ควบคู่กับการวิเคราะห์เจาะลึก Macroeconomics ตลอดจนเคล็ดลับการวิเคราะห์เจาะลึกข่าวต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตารางข่าวปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendar) 

 

           🦌ผู้เรียนสามารถอ่านอารมณ์ผู้เล่นภายในตลาด และคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลางประเทศที่สำคัญต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของการเคลื่อนไหวเป็นเทรนด์ของราคาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สู่การวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนไหวของเทรนด์หลักที่สำคัญภายในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ง่ายต่อการเข้า Orders ต้น ๆ เทรนด์นั้นเอง

 

🦌สมาชิกคอร์สนี้ยังได้รับสิทธิ์พิเศษเข้าห้องแห่งขุมพลังอีกด้วย🦌

เนื้อหาภายในคอร์สเรียน

ส่วนที่ 1 แนะนำคอร์ส WildTrade

1. แนะนำคอร์ส WILD TRADE

2. Course Outline

3. ปรับพื้นฐานและทำความรู้จักประเภทของการเทรด

2.30

4.10

6.52

ส่วนที่ 2 Fundamental analysis

1. เกริ่นนำ FUNDAMENTAL ANALYSIS 

2. ภาพรวมกลไกการเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจ โดย Ray Dalio

3. เทคนิคการวิเคราะห์ Fundamental Analysis

4. ทำความรู้จักกับอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบต่อค่าเงิน

5. เจาะลึกเทคนิคการใช้นโยบายการเงินและผลกระทบต่อค่าเงิน

6. ทำความรู้จัก ผู้กำหนดนโยบายการเงินในธนาคารกลาง

7. เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อค่าเงิน

8. เจาะลึกสัญญาณการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและเคล็ดลับการทำกำไร

9. เทคนิคการดูปฏิกิริยาของตลาด

1.10

31.03

10.02

15.27

15.08

4.34

22.32

4.46

5.28

ส่วนที่ 3 Market Sentiment

1. เคล็ดลับการวิเคราะห์อารมณ์ของตลาด

2. เจาะลึกเคล็ดลับเทคนิคหลักการวิเคราะห์ข่าวและการทำกำไรจากผลกระทบ

2.02

13.41

ส่วนที่ 4 Intermarket Analysis

1. เทคนิคการวิเคราะห์ The U.S. Dollar Index

2. เทคนิคการวิเคราะห์ Intermarket Analysis และการประยุกต์ใช้กับการเทรด

4.34

41.04

ส่วนที่ 5 Fundamental Analysis ของแต่ละประเทศ

1. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ประเทศญี่ปุ่น

4. ประเทศนิวซีแลนด์

5. ประเทศแคนาดา    

6. สหภาพยุโรป

7. ประเทศออสเตรเลีย

8. สหราชอาณาจักร    

20.52

25.58

19.18

21.16

13.24

21.41

17.25

23.28

ส่วนที่ 6 ฝึกฝนกับตลาดจริง

1. ฝึกฝนเทคนิคการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ข้ามคู่ของ Currency    

2. เจาะลึกและฝึกฝนเทคนิคการใช้ Carry Trade    

3. เทคนิค[ลับ]การประยุกต์ใช้กับตลาดจริง

30.26

25.13

1.59.09